REU BESCHIKBAAR / MALE AVAILABLE

REU BESCHIKBAAR / MALE AVAILABLE

TEEF  BESCHIKBAAR / FEMALE AVAILABLE

******

ONDERSTAANDE PUPS ZIJN GERESERVEERD / FOLLOWING PUPS ARE RESERVED